Jsme srdcem Zlíňáci!

Zlín 21 je nestranické uskupení, které tvoří převážně mladá politická generace třicátníků a čtyřicátníků s kladným vztahem k městu Zlínu a baťovské tradici. Jedná se o osoby, které byly před komunálními volbami v roce 2010 součástí hybné síly politických změn ve Zlíně.

Známe aktuální problémy města

Jak název hnutí naznačuje, prioritním tématem je komunální politika zaměřená na město Zlín a jeho obyvatele. Chceme pracovat bez vlivu stranických orgánů mimo náš region, abychom za svou práci mohli nést vlastní odpovědnost. Hlavním cílem hnutí je zajištění politické stability založené na mravních principech a otevřené komunikaci s ostatními politickými silami. Klademe důraz na nutnost souladu zásadních rozhodnutí samosprávných orgánů s dlouhodobou strategií města.

Máme co nabídnout

Zkušenost s  účastí na vedení města nás ujistila, že být aktivní je správná cesta. Jedním z hlavních snah je proto úsilí o pozitivní změnu přístupu zlínských občanů vůči městu, ve kterém žijí, a jejich větší zapojení do rozvoje kulturní, společenské, sportovní či politické situace.

Elán

Nechybí nám elán ani nadšení, věříme, že zanecháme Zlín našim dětem, tak aby na něj mohli být i v budoucnu hrdí!

Pracovitost

Méně slibujeme a mluvíme, a více pracujeme. Vedle civilního povoláni řešíme naše společné problémy a snažíme se tak přispět k rozvoji města Zlína.

Komunikace

Jsme jedni z Vás! Nasloucháme a chceme znát Váš názor, chápeme Vaše potřeby.

Transparetnost

Nic neskrýváme, nemáme tajné sponzory, ani nehájíme zájmy žádných skrytých „kmotrů“.

Zkušenosti

Máme zkušenosti s řízením města, i městských společností, známe komunální problémy a umíme nabídnout řešení.

 

Odbornost

Máme ve svých řadách odborníky z různých oblastí od ekonomiky až po školství. Zajímáme se o aktuální trendy a témata.